Šta je Trening radionica za PR i odnose s medijima?

Trening radionica za PR i odnose s medijima se počev od 2000. godine, organizuje dva puta godišnje u Beogradu. Nastava se odvija subotom, u osam celodnevnih termina, od 10:00 do 17:00.

Nakon uvodnog predavanja, nastava se izvodi prema nastavnom programu koji podrazumeva teme od internog PR i organizacije tima, preko nastupa u različitim vrstama medija, pisanja vesti, organizovanja konferencija za novinare, istraživanja i lobiranja, do predavanja o fotografiji, dizajnu i neverbalnoj komunikaciji. Na svakom predavanju, posle teorijskog dela, sledi praktična vežba sa polaznicima radionice.

 

Uslovi za upis

Budući polaznici radionice ne polažu prijemni ispit, niti se njihova znanja testiraju na bilo koji drugi način. Obavezna je završena srednja škola.

 

Kome je Trening radionica namenjena?

Ova edukacija je namenjena svima koji su zainteresovani za oblast PR-a. Radionica ne podrazumeva prethodna znanja o PR-u, s obzirom da je naziv početnog predavanja Uvod u PR. Polaznici koji već imaju osnovna znanja, ovom radionicom će sistematizovati svoja iskustva i dobiti bolju sliku o tome šta PR jeste.

Kroz Trening radionicu do sada su prošli mnogi biznismeni, političari, predstavnici domaćih i stranih nevladinih organizacija, predstavnici za štampu (portparoli, spouksmeni), službenici sektora za odnose s javnošću i marketing, PR menadžeri.

 

Sertifikat

Polaznici su u obavezi da, ukoliko žele sertifikat, napišu seminarski rad na temu koju sami odaberu na osnovu odslušanih predavanja. Agencija svakom polazniku obezbeđuje mentora koji daje sugestije i verifikuje rad, nakon čega Agencija uručuje polazniku sertifikat.

Vrednost sertifikata - sertifikat možete priložiti uz svoj CV prilikom prijave na posao.

 

Pisani materijal

Svaki polaznik nakon uvodnog predavanja dobija knjigu "Novinar, Vaš prijatelj - priručnik za uspešne odnose s medijima" Cvijetina Milivojevića. Svi predavači su za Trening radionicu pripremili posebne skripte koje prate njihova predavanja. Pisani materijal je uključen u cenu Radionice.

 

Plaćanje

Cena upisa u Trening radionicu je 500 € (+PDV) u dinarskoj protivvrednosti. Pravna lica su u obavezi da ceo iznos plate u jednoj rati, dok se fizičim licima omogućava uplata u više mesečnih rata. Agencija sa svakim polaznikom potpisuje Ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

NAPOMENA - Edukacijom u Trening radionici ne dobijate ponudu za posao, već sebi otvarate veće mogućnosti za zaposlenje.

 


 

Sve dodatne informacije možete dobiti u sekretarijatu PR agencije "Pragma", adresa Francuska 14, na telefon 011/3234-439 ili nam pošaljite email na treningradionica@pragma.rs.