Es wird bekannt gegeben !
I tome slično

"Danas", 10.12.2013.

 

Ko učestvuje u manifestovanjima neprijateljskim prema Nemačkoj svake vrste ili u skupovima na ulicama i trgovima, ili ko bez odobrenja nadležnih nemačkih vlasti priređuje ili učestvuje na javnim sastancima ili povorkama, kazniće se smrću, robijom ili zatvorom. Kao manifestovanje neprijateljsko prema Nemačkoj smatra se i cepanje ili oštećenje izloženih Obznana nemačkih nadleštava. (čl. 10)

Ko uvredi Vođu Nemačkog Rajha, nemački narod, nemačku ili neku savezničku vojnu silu, SS ili policiju, neko nemačko nadleštvo ili pripadnike okupacione sile kao takve, biće kažnjen zatvorom, u težim slučajevima robijom. (čl. 16)

Ko preduzme da neprijateljskim licima ili nadleštvima, na štetu Nemačkog Rajha, nemačke vojne sile ili sa Nemačkim Rajhom savezničkih država, predaje vesti, kazniće se smrću, u manje teškim slučajevima robijom ne manjom od tri godine, ukoliko se delo prema drugim propisima ne kažnjava teže. (čl. 17)

Ko sluša druge radio-emisione stanice osim nemačkih ili emisione stanice od nemačkih trupa zaposednutih područja ili za to da priliku, kazniće se robijom... (čl. 20)

Ko drži golubove pismonoše, gaji ili ih uvozi na okupirano područje, kazniće se robijom, u manjem teškim slučajevima zatvorom, ukoliko se prema drugim propisima ne izriče teža kazna... (čl. 24)

Ko bez odobrenja nadležnih nemačkih vojnih nadleštava izrađuje ili širi letke ili plakate, kazniće se robijom ili zatvorom, u teškim slučajevima smrću. (čl. 26)

Ko vojna postrojenja, vojne formacije ili vojničko oružje i sprave fotografiše, crta ili slika, biće, ukoliko se prema drugim propisima ne kažnjava težim kaznama, kažnjen zatvorom... Kao vojna postrojenja smatraju se i važni mostovi, raskrsnice puteva, željeznička postrojenja, plinska, električna i vodena postrojenja. (čl. 34)

Lice koje izvrši obležaj sa licem, nemačkim državljaninom, i pored toga što zna ili po okolnostima mora pretpostavljati da boluje od zarazne polne bolesti, kazniće se robijom ili zatvorom. (čl. 35)

Eto, čisto da nastavim tamo gde sam, u prošloj kolumni, stao. Učini li i se i Vama, povremeno, da čujete "tam-tam" onog Šicerovog dobošara iz "Salaša u Malom Ritu"?

Ko prisilne lokalne izbore održane 3. novembra po zakonima Republike Kosovo smatra antiustavnim, protivzakonskim, ilegalnim i "paralelnim"; ko, dakle, nalog Berlina i Brisela Srbiji da digne ruke od 15 odsto svoje teritorije smatra neprijateljskim; ko isterivanje severnih Srba Kosmećana iz Srbije i uterivanje u Tačijevu državu smatra krivičnim delom... neka porazmisli o "Uredbi o primeni nemačkog kaznenog prava i za zaštitu unutarnjeg mira i okupacione sile", objavljenoj u beogradskom "Verordnungsblatt des Befehlshabers Serbien" (List uredaba zapovednika Srbije), od 8. jula 1943, čije delove, sedam decenija posle, bez dopuštenja "autora" (Der Kommandierende General und Befehlshaber in Serbien) - prenosim!